Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psiko-Sosyal Birimi

  PSİKO-SOSYAL SERVİS

  Ceza infaz kurumumuzda psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları ''Ardef ve Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi'' çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Programları"kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.


  A.Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler


  a.Kuruma Girişteki Hizmetler 


  (1) Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar. 
  (2) Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır. 
  (3) Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır. 
  (4) Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler  ile  varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır. 
  (5) Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.


  b . Kurum Sürecindeki Hizmetler 


  (1) Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.
  (2) Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.
  (3) Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.
  (4) Doldurulan Ardef Formları sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Hükümlü-Tutuklulara Grup Çalışmaları düzenlenir.


  c . Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler 


  (1) Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
  (2) Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer. 
  (3) Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.


  B. Personele Yönelik Hizmetler 


  Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

  Adres

  Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent Sincan / ANKARA

  Telefon

  Tel: (0312) 589 51 33

  Faks: (0312) 254 00 29

  E-Posta

  ankara.cgkcikisaretadalet.gov.tr