Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sağlık Servisi

  Kurumumuz Sağlık Hizmetleri

  1 aile hekimi ile  5 sağlık memuru tarafından sağlık hizmeti kurumumuzda yerine getirilmektedir.

  Kurumumuzda ilk defa gelen Tutuklu ve hükümlülere sağlık dosyası açılıp, ilk muayenesi Aile hekimi tarafından yapılmaktadır.

  Kurum tabipliğine dilekçe ile başvuran tüm tutuklu ve hükümlülerin muayeneleri Aile Hekim tarafından yapılıp, tedavileri düzenlenmektedir.Tutuklu ve hükümlülerin muayeneleri sağlık dosyasına işlenerek Uyap'a kayıt yapılmaktadır.

  Psiko-sosyal servisle koordineli olarak çalışmakta olup ağır ruhsal bunalımı olan tutuklu ve hükümlüler kurum tabipliğine bildirilmektedir.Bu kişiler kurum tabiplliği tarafından en yakın sağlık kuruluşuna sevki yapılarak tedavi olunması sağlanmaktadır.

  Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak Kurumumuzda TBC taramaları, portör muayeneleri ve hepatip B aşısı rutin olarak yapılmaktadır.

   

  Adres

  Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent Sincan / ANKARA

  Telefon

  Tel: (0312) 589 51 33

  Faks: (0312) 254 00 29

  E-Posta

  ankara.cgkcikisaretadalet.gov.tr